Chiêu thức thường dùng

Đánh thường
Đòn Bá Thể
Đỡ đòn
Đánh ngang
Đánh dọc
Tụ lực đột kích
hoặc
Đột kíchĐang trèo trường
hoặc
Đánh trên khôngTrên không
hoặc
Đánh khi cúiĐang cúi/Trượt
hoặc
Combo đỡ đòn
,

Trường kiếm

Liên chiêu 1
Liên chiêu 2

Thái đao

Liên chiêu 1
Liên chiêu 2

Đại đao

Liên chiêu 1
Liên chiêu 2
(Có thể di chuyển)

Thương

Liên chiêu 1
hoặc
(1s sau ra đòn)
Liên chiêu 2Sau khi liên chiêu 1 trúng
hoặc

Dao găm

Né khi ra đòn
Liên chiêu 1Đang né nhanh
hoặc

Vạn nhận luân

Liên chiêu 1
hoặc
(Có thể di chuyển)

Cung

Bắn
Tụ lực bắn

Nỏ gia cát

Bắn
Bắn liên tục

Pháo hoả tiễn

Bắn
Bắn liên tục

Súng hoả mai

Bắn
Ngắm bắn
+

Súng ngũ nhãn

Bắn
Tụ lực bắn

Ống phun lửa

Bắn

Pháo

Bắn