Hồi sinh
  • Cứu viện
  • Đàn hồi sinh
Địa khí
  • Địa khí
  • Phù địa sát
Tương tác bối cảnh
  • Tương tác nhặt
  • Tương tác động tác
  • Tương tác tấn công