Ninh Hồng Dạ

Kiếm khách mù đến từ núi Côn Lôn, đẹp đẽ và nguy hiểm như một con rắn. Ninh Hồng Dạ chỉ làm bạn với đao kiếm, kịch độc chảy trong huyến quản, ngấm vào tận xương.
Khi số mệnh tới, cô sẽ dùng đôi mắt bịt kín nhìn lại thế giới.

Độ khó

Thuộc tính tướng

Damage
3
Control
Defense
3
Assist
4
Mobility
1

Kỹ năng

Côn Lôn Quyết

Phát quyết Côn Lôn, ngưng tụ rồi tung đòn, gây sát thương và đánh văng kẻ địch, có thể ngắt chiêu thức Bá thể lam của địch

Côn Lôn Quyết: Phong ấn

Tấn công huyệt đạo, gây sát thương cho kẻ địch đồng thời cấm địch dùng kỹ năng nhưng đòn Bá Thể của mục tiêu không thể bị ngắt trong 8 giây.

Côn Lôn Quyết: Cấm chữa trị

Đánh ra nội lực, gây sát thương cho kẻ địch trúng đòn, đồng thời giảm hiệu quả Chữa trị của địch nhưng trong đòn tụ lực của mục tiêu sẽ không thể bị ngắt trong 15 giây.

Bí thuật

Twilight Crimson

Viper Ning summons the God of Yin’s eye, marking nearby enemies. During this time she cannot attack and marked enemies cannot use grappling hook. Once the summons is complete, marked enemies are stunned. The eye may only mark enemies that are visible to Viper Ning. The summoning takes 5 sec, and stuns enemies for 5 sec.

Twilight Crimson: Seal

Viper Ning summons the God of Yin’s eye, marking nearby enemies. During this time she cannot attack. Once the summons is complete, marked enemies are stunned. Enemies marked cannot use their skills, ulti-mate and grappling hook during Viper Ning’s summoning. The summoning lasts for 5 sec and stuns enemies for 2 sec.

Twilight Crimson: Unchained

Viper Ning summons the God of Yin’s eye, marking enemies within a certain range. Enemies marked cannot use their skills, ulti-mate, and grappling hook during Viper Ning’s summoning. Ning may move freely during her summon-ing, but enemies will no longer be stunned. The summoning lasts for 5 sec.